Welcome to SUM GROUP

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี สร้างสรรค์ผลงานน้ำพุมาแล้วมากมาย จนเป็นทียอมรับในวงการ สถานที่ราชการ เอกชน ในสถานที่สำคัญๆ หลายแห่งที่เราสร้างสรรค์น้ำพุ เช่น น้ำพุสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ฝีมือคนไทย ที่ บึงฉวาก จ.สุพรรณบุรี, พระตำหนัก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, Central Plaza Khon kean, ห้างเซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่, โรงเรียนนายร้อย จปร. จ.นครนายก, เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี, ระบบสปริงเกอร์ี่ (Sprinkler) สวนเบญจกิติ และผลงานในระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) ระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment) ระบบงานวิศวกรรม (Equibment, PIPing, Cooling Tower)

น้ำพุบำบัดน้ำเสียสปริงเกอร์ภูมิทัศน์ งานวิศวกรรม ระบบรักษาความปลอดภัย

News and Events
ข่าวและกิจกรรม

ผลิตภัณฑ์ใหม่ | อ่านต่อ

ผลิตภัณฑ์ใหม่ | อ่านต่อ

รับสมัครงาน
1. ช่างเขียนแบบ
คุณสมบัติ จบ ปวส/ปริญญาตรี จำนวน 2 ตำแหน่ง
2. วิศวกรควบคุมงาน
แผนกไฟฟ้า-เครื่องกล
(มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
จำนวน 2 ตำแหน่ง
ติดต่อด้วยตนเองหรืออีเมล์