ทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์กับโครงการใหญ่ระบบงานไฟฟ้า EQUIPMENT INSTALLATION, Mechanical and Electrical Engineering Work, Civil and Electrical  Engineering Work

ระบบน้ำพุ

Bhumiphol Dam, Tak Province.

ระบบบำบัดน้ำเสีย

Manufacturing Factory.

ระบบสปริงเกอร์

Novotel Bangna Hotel

ระบบปรับภูมิทัศน์

Novotel Bangna Hotel

ระบบงานวิศวกรร

Bang Pakong Education Building

ระบบรักษาความปลอดภัย

Construction of Education Building

ระบบรักษาความปลอดภัย

Troy Siam Co., Ltd.

ระบบรักษาความปลอดภัย

Troy Siam Co., Ltd.

ระบบรักษาความปลอดภัย

Troy Siam Co., Ltd.