ออกแบบ ติดตั้งสปริงเกอร์ เน้นความต้องการใช้งาน กลมกลืนไปตามสถานที่ แบบธรรมชาติ เพื่อสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นตามความเหมาะสม โดยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์

ระบบน้ำพุ

สวนเบญจกิติ ถนนสุขุมวิท

ระบบบำบัดน้ำเสีย

Uniliver Thai Holding Co.,Ltd

ระบบสปริงเกอร์

บ้านผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ระบบปรับภูมิทัศน์

EGCO Building Sprinkler Irrigation System. North Park, Bangkok

ระบบงานวิศวกรร

สวนป่า บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก

ระบบรักษาความปลอดภัย

Sprinkler Irrigation System.
Ratchaburi Park