ออกแบบ ก่อสร้า งแก้ไขปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ตลอดจนอุปกรณ์สารเคมีที่เกี่ยวกับงานทั้งระบบ ออกแบบและควบคุมงานโดยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ และทีมช่างที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะ พร้อมด้วยอุปกรณ์ในการติดตั้งคุณภาพสูง ออกแบบรวมก่อสร้าง (Turn Key) ระบบบำบัดน้ำเสีย   โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขกว่า 87 แห่งทั่วประเทศไทย ตลอดจนสำนักงาน สถานที่ราชการ โรงพยาบาล สถานีขนส่ง ฯลฯ

ระบบน้ำพุ

Design & construction of 87 Hospitals

ระบบบำบัดน้ำเสีย

Samutsakorn Industrial Park

ระบบสปริงเกอร์

Mab ta Pud Industrial Estate, Rayong

ระบบปรับภูมิทัศน์

Mitsubishi Heavy Industries Air Conditioners

ระบบงานวิศวกรร

Chemical  Wastewater Treatment  Plant

ระบบรักษาความปลอดภัย

Aera Bangkok Ranch Public Ctd.

ระบบน้ำพุ

Kraft Food (Thailand) Co.,Ltd. (Khon Kaen)

ระบบบำบัดน้ำเสีย

โรงพยาบาลจังหวัดระยอง

ระบบสปริงเกอร์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ จ.อุบลราชธานี

ระบบปรับภูมิทัศน์

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สายใต้ใหม่)

ระบบงานวิศวกรร

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สำนักงานใหญ่)

ระบบรักษาความปลอดภัย

ห้างเซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่